Naši sponzoři

Pokud nám chcete pomoci, můžete například:

 • Poskytnout finanční obnos
  Finanční dar nám můžete poskytnout na číslo účtu Pink Crocodile Charity for Children:
  PINK CROCODILE, o.p.s.
  Account number: 2102389650/2700
  IBAN: CZ15 2700 0000 0021 0238 9650
  SWIFT: BACXCZPP
  Bank: UniCredit Bank Czech Republic, Italska 24, Praha 2.
 • Darovat věcný dar
 • Poskytnout zdarma výtvarné potřeby a jiné pomůcky
 • Zprostředkovat užitečné kontakty

Samozřejmostí je pro nás uzavření darovací smlouvy s každým dárcem a prezentace sponzorů.

V současné době bychom rádi uvítali sponzorské dary pro tyto konkrétní potřeby našich dětí s kombinovaným postižením:

 • Vodní lůžko pro relaxaci a terapie v naší multisenzoriální místnosti
 • Polohovací pomůcky a speciální sedačky udržující děti, ktere samy nesedí v sedací poloze
 • Sadu speciálních počítačových programů a ovládání (hlavně speciální myš) na náš taktilní počítač

Valid XHTML 1.0 Strict     Powered by TELE3