Poslání

Naší snahou je vytváření komplexní kvalitní péče o děti sluchově postižené a děti s kombinovaným postižením, která se v ČR teprve rozvíjí, společným úsilím rodičů postižených dětí, jejich přátel a odborníků.

Zaměřujeme se na děti nejen v rodinách, ale i v ústavních zařízeních pomocí osobních asistentů. U sluchově postižených dětí jde také o péči o kandidáty a uživatele kochleárního implantátu. U kombinovaně postižených dětí se jedná o kombinaci dvou a více různých vad a poruch u jediného člověka – hluchoslepota, dětská mozková obrna,mentální postižení v kombinaci s jiným postižením.

Našim cílem je:

  • Na základě cíleně vedených terapií rozvoj komunikace, smyslů a individuálních schopností dítěte
  • Vzájemné předávání zkušeností s výchovou, vzděláváním a péčí o postižené dítě a zprostředkování vzájemné psychické podpory rodičů
  • Společné vytváření výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností, při kterých se předškolní postižené dítě poprvé seznamuje s dětským kolektivem, což mu usnadní budoucí začlenění do školského zařízení
  • Poradenství při orientaci v jednotlivých typech výchovně vzdělávacích zařízeních a při správném výběru budoucího školského zařízení pro postižené dítě
  • Podpora spolupráce odborníků (lékařů,logopedů,psychologů a speciálních pedagogů),kteří mají v péči děti členů sdružení
  • Šíření osvěty mezi odbornou i laickou veřejností v oblasti péče o děti se sluchovým postižením a s kombinovaným postižením

Historie

Skupina pro děti s kombinovaným postižením Bobříci vznikla původně v roce 2004 pod Střediskem rané péče pro sluchově postižené ve spolupráci s Centrem KI u dětí při FN Motol, kde se objevilo najednou více dětí se sluchovým a kombinovaným postižením, které potřebovaly komplexní pomoc a péči.

Zakladatelkou byla Mgr.Herrmannová ve spolupráci svých kolegyň Mgr.Chaloupkové a Mgr.Beharové. Později se k nám přidala Bc.Blovská-Špiriaková, Mgr.Jedličková a Mgr.Dvořáková. Nápad vytvořit Bobříky rovněž vznikl ze zkušeností přivezených z UK a potřeby zajištění kvalitnější podpory a péče o děti s kombinovaným postižením, které jsou v naší republice ještě pořád nedostatečne rozvinuté.

Již od začátku se snažíme podporovat individuálně i ve skupině jak děti, tak jejich rodiče. Naše pomoc je rovněž zaměřená na deti z dětských domovů, které docházeji do naší skupiny s „náhradními maminkami“ – asistentkami, které jsou námi zaškolené a podporované sponzory.

Program Bobříků byl v minulosti podporován nadačním fondem Prolomené ticho, nyní je podporován fondem PINK CROCODILE Charity for Children http://www.pink-crocodile.org za což fondům prostřednictvím těchto stránek moc děkujeme.

Od roku 2006 skupina pracuje v pronajatých prostorách Jedličkova ústavu, kde se nám moc líbí. Tímto Jedličkovu ústavu moc děkujeme.


Valid XHTML 1.0 Strict     Powered by TELE3