Úvod

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti pro děti s rodinou i v zařízeních - jsou všestranně zaměřené na:

  • Komplexní rozvoj komunikace (logopedická cvičení, dýchání, rozvoj sluchové percepce, rozvoj alternativní augmentativní komunikace, stimulace mluvidel, nácvik příjmu potravy)
  • Rozvoj jednotlivých postižených smyslů (sluchová a zraková cvičení, aromaterapie,arteterapie, muzikoterapie)
  • Případnou rehabilitaci před a po kochleární implantaci
  • Rozvoj psychomotorického vývoje (především rozvoj jemné a hrubé motoriky) a dalších schopností dětí

Těchto činností se rodiče či osobní asistenti aktivně účastní a učí se správnému přístupu k postiženému dítěti. Činnosti zároveň respektují individuální potřeby a možnosti každého dítěte a zprostředkovávají kontakt postiženého dítěte s vrstevníky a s běžným společenským prostředím.

Ranní „kolečko“

Používáme taktilní kalendáře, na kterých je dětem názorně vysvětleno, jaký denní rozvrh a které terapie je ten den čekají. Každý předmět (zástupný předmět) na taktilním kalendáři znázorňuje určitou aktivitu. Např. lžíce – oběd, hrneček – svačina, plastová pusinka – logopedie, plastové ucho – sluchová cvičení, míček –fyzioterapie.Dítě si podle zástupného předmětu, který je vybrán z kalendáře může představit, co následuje. Po ukončení každé aktivity je zástupný předmět vhozen dítětem do košíku „finish boxu“, dítěti tak zbudou na kalendáři pouze aktivity, které ho čekají a v košíku má aktivity, které již proběhly. Může se tak snadno orientovat, co přijde v rozvrhu dále.

Tyto taktilní kalendáře by měly být nezbytnou součástí při rozvoji komunikace u hluchoslepých dětí či dětí s jinými druhy postižení, které z různých důvodů obtížněji zvládají jiné komunikační systémy.Valid XHTML 1.0 Strict     Powered by TELE3