Logopedie, rozvoj komunikace

Při této terapii dbáme u dětí s kombinovaným postižením na rozvoj komunikačních schopnosti nejen pomocí orálních metod, ale rovněž pomocí ZJ, ZJ na tělo, obrázkových či předmětových systémů, fotografií, nasvecovani predmetu, pocitace – dle individuálních potřeb dítěte.

Rovněž v rámci terapie provádíme nácvik správného dýchání a motoriky mluvidel. Máme v rozvrhu i pravidelne orofacialní stimulace pro ty děti, které mají problémy s polykáním a příjmem potravy.

Všem dětem je postupně rozvíjena pasivní i aktivní slovní zásoba v jednotlivých komunikačních systémech. Součástí rozvoje komunikačních schopnosti jsou rovněž sluchová cvičení, rytmizace, cvičení paměťových schopností.Valid XHTML 1.0 Strict     Powered by TELE3