Rozvoj jednotlivých smyslů

 • Sluchová cvičení

  Provádíme sluchová cvičení pomocí různých her, zvukových hraček, hudebních nástrojů, používáme rytmizovaná říkadla a písničky, soucasti je muzikoterapie. Cílem je u dětí rozvinout sluchové vnímání i u dětí se sluchadly či kochleárním implantátem a naučit je mít ze zvuku prospěch. Naučit je především reagovat na jednotlivé zvuky, rozpoznávat je, a u některých dětí (dle schopností a míry postižení) rovněž rozumět jednotlivým slovům či mluvené řeči.

 • Zraková cvičení

  Jejichž cílem je maximální rozvoj zbylého vidění u dětí s kombinovaným postižením a těžkým poškozením zraku jsou důležitou součástí naší práce. Rozvoj zraku je potřeba pravidelně podporovat, aby se ho dítě naučilo využívat v běžném životě. Děti se učí fixovat, sledovat jednoduché předměty a koordinovat zrak s pohybem ruky. Vytváří si vizuální vzory, a učí se spojovat zrakové vnímání s pojmy. Při zrakové stimulaci je důležité zapojení i dalších smyslů, jako je hmat, sluch a čich.

  Pozornost cvičíme cíleným zaměřením světelných efektů na jednotlivé předměty.Rozvoj zrakového vnímání podporujeme pomocí speciálních hraček a světelných zdrojů, jako je např. světelný panel, baterky a lampy. Pracujeme také v temné místnosti,kde využíváme různé světelné efekty a hračky určené na zrakovou terapii.K tomu, aby byla zraková stimulace účinná je naprosto nutná spolupráce rodičů, které učíme, jak mají s dítětem pracovat i doma.


 • Hmatová terapie

  Cílem hmatové terapie je rozvoj taktilních schopností u dětí, rozpoznávání jednotlivých předmětů podle tvaru a materiálu. Používáme taktilní a vibrační hračky. Učíme se rozpoznat počitky tepla, chladu. Co je mokré, co je suché.. Pracujeme s přírodninami, různými druhy materiálů, látek, papíru, rozvíjíme tak i jemnou motoriku. Do budoucna bychom chtěli u malých hluchoslepých děti provádět i přípravu na taktilní Braillovo písmo.


 • Aromaterapie, čichová cvičení

  Při této terapii relaxujeme za pomoci vonných esencí, olejů a svíček, rozpoznáváme předměty, potraviny či přírodniny na základě čichu. Vůně působí na emoce dětí i dospělých, mají schopnost uklidňovat, povzbuzovat a harmonizovat celé tělo.


 • Chuťová terapie

  Učíme se rozpoznávat různé chutě, rozvíjet apetit u dětí, motivovat děti jídlem a dávat jim možnost výběru. I v této terapii provádíme prvky orofacialní stimulace, hrajeme si s jídlem. Děti rovněž učíme s jídlem zacházet, připravujeme společně velmi jednoduché pokrmy či nápoje. Nácvik stolování.

 • Multisenzoriální místnost "Snoezelen"Valid XHTML 1.0 Strict     Powered by TELE3