Rozvoj jemné motoriky s prvky arteterapie a ergoterapie

Nacvičujeme uvolnění rukou a prstů, cvičíme úchop jednotlivých předmětů, správné držení psacích potřeb, přendavání věcí do nádob různých tvarů. Trénujeme oblékání drobných částí např: zapínání knoflíků, tkaničky.

Vytváříme různé výrobky z přírodnin, malujeme mnoha druhy barev a pastelek, používáme různé výtvarné techniky, lepíme, trháme kousky papíru, hrajeme si s modelínou

Rozvoj hrubé motoriky s prvky fyzioterapie

V rámci této terapie rozvíjíme pomocí her u dětí správné držení těla, udržení rovnováhy, nácvik sedu, chůze, orientace v prostoru, vše dle individuálních potřeb dítěte. Každý týden je cvičení na rehabilitačních míčích, prvky fyzioterapie a masáží na podložkách. Používáme techniky míčkování.

Využíváme i malou vnitřní trampolínu a v letních měsících máme k dispozici i velkou trampolínu na zahradě Jedličkova ústavu, za což Jedličkovu ústavu moc děkujeme.

Cvičením na balonech, opět za aktivní účasti rodičů či asistentů, dále pomocí různých fyzioterapeutických pomůcek, se snažíme o ovlivnění patologického svalového napětí, zlepšení koordinace pohybů, pohybových vzorců, rozvoj posturální stability a lokomoce, případně vertikalizace.Valid XHTML 1.0 Strict     Powered by TELE3