Videotrénink interakcí (VTI)

Při naší práci s matkami využíváme i metodu VTI, jejímž cílem je podpořit a rozvíjet komunikaci matky s dítětem. Vede k rychlejšímu navázání vzájemného kontaktu matky s dítětem a porozumění jeho potřebám. Komunikace s těmito dětmi je někdy velmi obtížná, vzhledem k jejich těžkému postižení. V některých případech se může zdát, že nejeví snahu komunikovat. Ve skutečnosti přirozená, vrozená potřeba komunikace nikdy nevyhasíná, ani u takto postižených dětí. Může být potlačena např. tím, že děti vysílají tak slabé signály, že je rodič ani nepostřehne a následně nerozvíjí. Dochází tak k tomu, že je zbrzděna nejen komunikace , ale také zpomalen a ohrožen vývoj dítěte.

Matky se učí pomocí rozboru videozáznamu, kde je možné záznam zpomalit a zastavit, vnímat jednotlivé neverbální a verbální signály,které k nim dítě vysílá. Učí se je sledovat, rozlišovat, správně interpretovat a stimulovat, což je předpoklad úspěšné komunikace. Velmi významně tak podpoří i vývoj dítěte.Dlouhodobým natáčením a sledováním dětí můžeme pozorovat jejich rozvoj v oblasti, hrubé a jemné motoriky, rozumového vývoje, alternativní komunikace a sociálních dovedností. Záznamy je dále možné využívat pro diagnostiku, zaznamenávání aktuálního stavu vývoje dětí, pro stanovení jednotného a koordinovaného přístupu všech, kteří s dítětem pracují.Jejich použití je vhodné i při přechodu dítěte do jiného tipu zařízení, kde tak mají možnost plynule navázat na předešlou práci.


Valid XHTML 1.0 Strict     Powered by TELE3