Co je DBU

? Zkratky mohou usnadnit život, ale když se překrývají, dělají ho nepřehledným. „DBU“ jsou tři písmena, která mohou znamenat a znamenají mnoho věcí . 1,8- Diazabicykloundec -7-en

Chemická sloučenina známá jako DBU se používá jako katalyzátor v organické syntéze. Patří do skupiny sloučenin amidinu .
Decibel

Decibel se zkracuje na dB . Je to nejmenší změna úrovně signálu, kterou většina lidí může slyšet ve zvuku . Decibely jsou vždy poměrovou veličinou, DBU je konkrétní měrnou jednotkou pro poměr decibelů k napětí při 0.775 voltů.
-Schodek rozpočtu jednotky

Jednotka s rozpočtovým deficitem je osoba nebo podnik, který vydával více ze svých běžných příjmů a musí se stát čistým dlužníkem.

Napsat komentář