Co je redistributable Microsoft Visual C

? Microsoft Visual C++ je jedním z programovacích jazyků, které tvoří vývojovou sadu Visual Studio Microsoft Windows. Aby bylo možné spouštět většinu aplikací napsaných pomocí programu Microsoft Visual Studio, musí mít uživatelé ve svém systému nainstalovány speciální programy, tzv. redistribuovatelné balíčky . „Společné součásti

Redistribuovatelný balíček pro Visual C++ obsahuje knihovny a nástroje, které používají téměř všechny programy napsané v jazyce Visual C + + .
Účel

Vzhledem k tomu, že všechny součásti redistribuovatelné verze jsou společné téměř všem programům běžícím v operačním systému Windows, bylo by značným plýtváním místem na disku, kdyby se zapisovalo do každého programu zvlášť . Naproti tomu hlavní kopii ukládá systém Windows, aby ji mohly používat všechny programy, které ji potřebují .
Distribuce

Některé programy obsahují spolu se svým softwarem kopii redistribuovatelné verze, která se instaluje pouze v případě potřeby. To koncovým uživatelům usnadňuje instalaci a spouštění softwaru . Ostatní vývojáři však nechávají stažení a instalaci redistribuovatelného balíčku na uživatelích, takže pokud uživatelé nainstalují tento software bez instalace redistribuovatelného balíčku Visual C++, mohou se jim zobrazit chyby .

Napsat komentář