Jaký je význam chyby času běhu

? Existuje několik důvodů, proč může v počítači dojít k chybě spouštění . Přetížený systémový registr s chybami v datech může způsobit konflikty a poruchy v softwarovém programu. Neúplné instalace, chybějící soubory, problémy s pamětí, počítačové viry, pluginy a spyware jsou jen některé z problémů, které mohou způsobit chyby při spuštění. Existují stovky různých typů chyb spouštění, ale tyto nepříjemné problémy lze vyřešit. Fakta

Při používání softwaru nebo při pokusu o otevření aplikace může počítač narazit na chybu spouštění . Obvykle se na obrazovce zobrazí chybová zpráva. Zpráva uvádí číselný kód chyby a vysvětluje, co chybu běhu způsobilo . Některé chybové zprávy bohužel neinformují přesně o tom, jak problém odstranit.
Historie

Společnost Microsoft vyvinula systém číselných kódů, aby mohli technici počítačů snadno rozpoznat typy konfliktů, které se vyskytují v jejich aplikacích.

význam

Chybová hlášení za běhu by neměla být ignorována a běžné chyby lze opravit . Můžete provést kroky k překladu číselného kódu a pokusit se vyřešit ukázkový problém.Při spuštění se na obrazovce zobrazí okno s chybovým hlášením a zpráva zní: „Runtime error 52: Incorrect file name or number“ (Chyba 52: Nesprávný název nebo číslo souboru). Tato chyba znamená, že softwarový program narazil na vnitřní chybu.
Funkce

V některých případech software spuštěný v počítači zamrzne nebo přestane fungovat . Chcete-li program ukončit, musíte zavřít okno s chybovým hlášením runtime.Instalace nejnovějších aktualizací nebo záplat softwaru může pomoci vyřešit chybu spouštění . K odstranění přetrvávajících chyb bude možná nutné program přeinstalovat.
Typy
Operační systém Windows může

dochází k chybám při spouštění z několika různých důvodů . Takzvaná „modrá obrazovka smrti (BSOD)“ může vzniknout v důsledku poškození základních souborů, neúplné aktualizace systému Windows, špatné údržby disku, nedostatku místa na disku a chybných aplikací . Když dojde k chybě BSOD, přečtěte si pozorně zprávu a naučte se používat nástroje pro řešení problémů systému Windows k odstranění chyb.K běžné chybě při spuštění mimo paměť může dojít, když máte otevřeno příliš mnoho oken najednou . Systém Windows přiděluje ve stolním počítači malé pevné množství paměti, a pokud toto množství překročíte, můžete způsobit chybu viru.Provedení počítače může změnit nastavení počítače a generovat škodlivé chyby. Instalace nástroje pro opravu registru může pomoci odstranit většinu typů chyb. Můžete procházet internet a stáhnout si program na čištění registru, který analyzuje a opravuje chyby spouštění v systému počítače.

Napsat komentář