Protokol SSL Change Cipher Spec

Protokol SSL Change Cipher Spec je součástí protokolu Secure Sockets Layer neboli SSL. Šifra je metoda šifrování a specifikace šifry změny definuje podrobnosti o šifrovacím systému, který se má pro relaci použít. Funkce

Protokol Change Cipher Spec je podprotokol protokolu SSL. Je to jeden ze tří kroků při vytváření relace. Tyto postupy navázání spojení se používají k navázání relace nebo k obnovení pozastavené relace.
Funkce

Prvním kontaktem je podprotokol „Handshake“. Druhým podprotokolem je protokol Change Cipher Spec . Na základě informací předaných ve fázi navázání spojení jedna ze stran odešle zprávu Change Cipher Spec, aby oznámila, že pro zbytek relace má být použit nový klíč. Zbytek podprotokolu je protokol výstrahy .
Vývoj

Protokol SSL byl nahrazen protokolem TLS (Transport Layer Security). TLS používá stejnou metodu změny specifikace Cypher . SSL je obecný termín pro protokoly SSL a TLS. Přestože lidé stále používají termín SSL, mluví o technologii TLS.

Napsat komentář