Služba Remote RasMan Connection Manager se nespustí

Vzdálená služba Access Manager (RasMan) se spouští ze spustitelného souboru umístěného v adresáři System32 systému Windows. Funkce tohoto spustitelného souboru je založena na službě Správce připojení ke vzdálenému přístupu a jejích závislostech . V této službě jsou umístěny dynamické knihovny, které poskytují prostředky používané pro komunikaci mezi spustitelným programem RasMan a komponentami operačního systému . Pokud se při pokusu o použití služby Vzdálený přístup nebo některé z jejích součástí zobrazí chybové hlášení, že se služba Správce vzdáleného připojení nespustí, je třeba nastavit příznak ručního spuštění pro závislé služby. Přiřazení příznaku ručního spuštění umožňuje, aby se služba závislosti spustila při spuštění spustitelného souboru RasMan . Pokyny
1

Současné stisknutí kláves „Windows“ a „R“. Tím se v dolní části obrazovky otevře okno „Spustit“ .
2

Zadejte „služby.Dvakrát klikněte na „msc“ v poli „Spustit“ a klikněte na tlačítko „OK“. Tím se otevře okno „Služby“.
3

Dvakrát klikněte na položku „Přístup ke Správci vzdáleného automatického připojení“ . „Otevře se okno „Vlastnosti“ pro vybranou službu . Klikněte v rozevírací nabídce „Startup Type“ na možnost „Manual“. Kliknutím na tlačítko „Použít“ uložte.
4

Dvakrát klikněte na položku „Správce připojení ke vzdálenému přístupu . „Otevře se okno „Vlastnosti“. Klikněte do rozevíracího seznamu „Startup Type“ a vyberte možnost „Manual“. Kliknutím na „Použít“ uložte .
5

Dvakrát klikněte na položku „Směrování a vzdálený přístup“ . „Okno „Vlastnosti“. V rozevírací nabídce „Startup Type“ klikněte na „Manual“ a poté na „Apply“.

Napsat komentář