Sony Mavica nerozpozná My Drive

Mnoho zařízení je navrženo pro snadné nahrávání fotografií a Sony Mavica není jiná. Jakmile jej připojíte k počítači, je mu přiřazeno písmeno jednotky a můžete importovat, prohlížet, upravovat a sdílet fotografie s rodinou a přáteli. Pokud však není připojena jednotka, znamená to, že počítač fotoaparát nerozpozná. Může to být způsobeno vadným kabelem, problémem s instalací USB nebo tím, že počítač pracuje přesčas s připojením USB . Pokyny
1

Připojte fotoaparát Sony Mavica k počítači pomocí jiného kabelu USB, než je kabel dodaný k fotoaparátu. Malý konec připojte do portu USB fotoaparátu a větší konec do rozbočovače USB počítače . Problém může být v samotném kabelu . Ujistěte se, že jste připojili fotoaparát k počítači, aby bylo rozpoznáno, že bylo připojeno zařízení. Program fotoaparátu by se měl okamžitě spustit, pokud funguje. Pokud váš počítač není vybaven rozbočovačem, což je velmi nepravděpodobné, vložte kartu SIM fotoaparátu (jeho přenosný paměťový čip) do slotu pro kartu SIM v počítači tak, že otevřete dvířka fotoaparátu, zatlačením na kartu SIM ji vysunete a zasunete do počítače .
2

Klikněte na „Počítač“ a zjistěte, zda je jednotka zobrazena . Použije písmeno, které se liší podle počtu připojených zařízení, a zobrazí se název fotoaparátu .
3

Odpojte všechna zařízení, která mohou být připojena, například webovou kameru, myš, externí pevný disk nebo USB disk. Všechna tato zařízení narušují schopnost počítače přenášet informace z počítače do zařízení a mohou způsobit, že počítač rozpozná jiné připojené zařízení se zpožděním.
4

Klikněte na „Start“ a „Ovládací panely“ . „Možná bude nutné odinstalovat program Sony Mavica a znovu jej nainstalovat. Při původní instalaci se mohl vyskytnout problém .
5

Klikněte na „Programy a funkce“ a ze zobrazeného seznamu programů vyberte „Sony Mavica“ . Kliknutím na „Odinstalovat“ program odinstalujete.
6

Vložte instalační CD Sony Mavica do jednotky CD-ROM stisknutím tlačítka „Eject“ na počítači. Stiskněte tlačítko CD a počkejte, až se zobrazí průvodce instalací . Klikněte na „Instalovat“ a postupujte podle pokynů průvodce.
7

Připojte zařízení Sony Mavica k počítači pomocí kabelu USB. Menší konec zapadne do portu USB fotoaparátu Sony Mavica a větší konec do rozbočovače USB počítače . Ujistěte se, že jste stiskli tlačítko „Power“ na fotoaparátu, aby počítač zařízení rozpoznal .

Napsat komentář